Nastavení mysli

Nastavení mysli 1

Nastavení mysli

Práce s myslí je nejvíce přehlížená a zanedbávaná složka Metody Wima Hofa. Je to zajímavé, protože po měsících nebo letech praxe popisují mnozí „Hofíci“ správné nastavení mysli jako klíčový element k úspěšné praxi WHM.
Mysl je však abstraktní pojem, nelze ji vidět ani se jí dotknout. Práci s ní se proto mnozí vyhýbají. Trénink mindsetu ale zahrnuje obrovské množství technik od práce se soustředěním přes vizualizace až po meditační techniky. Pokud někoho nebaví opakovat denně tatáž cvičení, práce s myslí mu dává na výběr z velkého množství možností.
Nastavení mysli je klíčové i bezprostředně před pobytem v chladu. „Nezvládnu to a bojím se“ vydává mozku úplně jiné signály než „jsem připraven, dokážu to“. Wim připisuje práci s myslí úspěchy u všech svých 28 rekordů. Bez ní by podle svých slov na chlad reagoval stejně jako kdokoli jiný, kdo nemá WHM trénink. Na základě koncentračních a dechových technik dokázal Wim dokonce v roce 2011 zvrátit odpověď autonomního nervového systému a potlačit imunitní reakci svého těla (Pickkers et al., 2011).

Nastavení mysli 2
Nastavení mysli 3