3v1

3 v 1

Metoda Wima Hofa sestává ze tří rovnocenných komponentů: dechu, chladu a nastavení mysli. Všechny tyto komponenty dokážou fungovat nezávisle na sobě (chlad – klasické otužování, dech – jógová Pranayama, holotropní dýchání, Butejkova metoda nebo Oxygen Advantage, nastavení mysli – meditace nebo mindfulness techniky atd.), ale podle studií (Hopman et al., 2010; Pickkers et al., 2011 a 2014; Kamler, 2009) vyplývají přínosy Metody Wima Hofa právě z kombinované praxe všech tří pilířů.

Kontrolované pomalé výdechy usnadňují práci s chladem, meditační a koncentrační cvičení zvyšují mentální připravenost a pomáhají s celým procesem chladových cvičení – před nimi, během nich i po nich. Všechny tři pilíře jsou rovnocenné, ale nemusí být vždy praktikované bezprostředně po sobě (někdy třeba ani v ten samý den). Každý ze tří elementů se po naučení správné techniky a dodržování několika bezpečnostních zásad dá praktikovat doma bez dozoru a bez potřeby speciálních pomůcek. Metodu Wima Hofa (WHM) můžeme praktikovat všude tam, kde je k dispozici studená voda, vzduch a prostor na ztišení.

theepillars_unity (1)